(+34) 961 04 29 40 info@altea-moraira-villas.com

NIE NUMMER SPANJE

Wij zijn Makelaars, geen NIE Nummer experts. Dit artikel is puur informatief voor onze klanten en wij bieden geen NIE Nummer service.

https://www.high-endrolex.com/5

NIE Nummer in Spanje

NIE NUMMER IN SPANJE

Als buitenlander die in Spanje woont is het verstandig om een NIE nummer aan te vragen bij de daarvoor betreffende autoriteiten. Dat is weliswaar niet verplicht maar het wordt wel vaak gevraagd bij instanties zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een telefoonlijn en internet verbinding, elektriciteit en gas installaties, gemeenten etc. 

Wat is nu precies het NIE nummer?

Het NIE nummer is een Identificatienummer voor Buitenlanders ofwel in het Spaans Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Het is een uniek, persoonlijk en exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Politie toekent aan buitenlanders.

Dit nummer moet op alle openbare documenten staan die worden afgegeven aan of behandeld worden voor de buitenlandse burger in Spanje, maar ook op alle aanvragen die hij of zij indient bij de overheid en op heel wat documenten van privé-instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.)

NIE Nummer – Een nummer voor alles

Het NIE nummer is te vergelijken met het Nederlandse burgerservicenummer (het oude sofinummer) en het Belgische rijksregisternummer. Spanjaarden hebben een Documento Nacional de Identidad (DNI) waarop een soortgelijk nummer staat maar wat daarna voor alles gebruikt wordt, van de auto registratie tot de belastingzaken en het paspoort, een nummer dus voor alles. Dat nummer heet Número de Identificación Fiscal (NIF).

Hoe ziet een NIE Nummer er uit?

Het Spaanse NIF-nummer bestaat uit 8 cijfers gevolgd door een letter (dígito de control). Het buitenlandse NIE-nummer heeft als eerste een X, Y of Z gevolgd door 7 cijfers en als laatste een letter. Buitenlanders die voor 7 februari 1997 een NIE hebben aangevraagd kunnen nog een nummer hebben bestaande uit de letter X gevolgd door 8 cijfers en daarna een letter.

De buitenlanders die voor 15 juli 2008 een NIE hebben aangevraagd hebben een X als eerste letter terwijl aanvragers vanaf 16 juli 2008 een Y of Z als eerste letter hebben.

NIE Nummer Document

Het NIE is geen identiteitsdocument. De Europese Burger moet bijgevolg samen met zijn of haar NIE steeds zijn of haar overeenkomstige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, etc.) van zijn of haar land voorleggen.

NIE Nummer Aanvragen

Het NIE kan in Spanje zelf of in het land van herkomst via de Spaanse Ambassade of het overeenkomstige Spaanse Consulaat worden aangevraagd. Indien je echter langer dan drie maanden in Spanje gaat verblijven, ben je verplicht om in Spanje een verklaring van inwoner van de EU aan te vragen. U krijgt dan automatisch een NIE-nummer toegewezen. In dit geval kun je geen NIE-nummer via het Consulaat in Nederland of België aanvragen.

In Spanje moet het NIE worden aangevraagd in het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) naargelang de gemeente waarin u woont of waar dit kantoor gevestigd is. Bekijk hier de kantoren.

Aanvragen NIE in het kort:

Op de officiële website van het Spaanse Consulaat staat in het Nederlands omschreven wat men dient te doen om een NIE-nummer aan te vragen. Ten eerste dien je het formulier EX-15 in te vullen en ondertekenen. Dat formulier is HIER te downloaden. Men accepteert alleen dit formulier en geen andere aangepaste niet-officiële versies. Neem tenminste twee of beter nog drie kopieën mee.

Op dit formulier dien je een Spaans adres in te vullen. Dat kan lastig zijn als je het NIE-nummer nodig hebt om iets te huren/kopen. Vraag aan vrienden, bekenden, makelaar of werkgever of hun adres als tijdelijk adres mag gebruiken.

Je moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit is een formulier dat je moet meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (9,64 euro in 2019) te betalen. Dat formulier is HIER online reeds in te vullen waarna je een kopie kunt printen op A4-formaat. Bij de bank kun je dan contant (efectivo) betalen waarna de bank de rest van het formulier invult en jij dit mee kunt nemen als je jezelf meldt bij de politie/afspraak.

Verder moet je een Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart meenemen en (belangrijk) twee kopie daarvan. Voor de zekerheid kun je altijd het beste twee of drie kopieën meenemen van alles. Weliswaar staat het niet bij de officiële informatie maar voor de zekerheid kun je het beste een of twee pasfoto’s meenemen. Ter plaatse worden vingerafdrukken genomen.

Je moet ook aangeven waarom je een NIE-nummer wilt hebben, dus aangeven wat de reden is. Dat kan bijvoorbeeld een (voorlopig) koop- of huurcontract zijn, een arbeidscontract of een andere reden.

Waarom een NIE Nummer?

Als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje gaat verblijven is een NIE verplicht. Maar als je eenmaal in het bezit bent van dit NIE-nummer dan is dat persoonlijke identificatienummer voor altijd geldig (vroeger moest het om de zoveel jaren vernieuwd worden). 

Ook als je minder dan drie maanden in Spanje verblijft en diverse zaken zoals internet, telefoon, gas, water, elektriciteit moet regelen is een NIE-nummer nodig en makkelijk.

Er zijn twee soorten NIE-nummers:

 1. NIE certificado con carácter permanente – voor die personen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd in Spanje zullen verblijven zoals voor een studie, voor werk of als men in Spanje gaat wonen en als het gaat om een periode langer dan 3 maanden.
 2. NIE certificado con carácter temporal – voor die personen die minder dan 3 maanden in Spanje zullen verblijven maar wel een fiscaal nummer nodig hebben voor administratieve taken.

Een NIE heb je in Spanje nodig bij o.a:

 • Kopen en huren woning
 • Werken
 • Verzekering afsluiten
 • Spaanse bankrekening afsluiten
 • Kopen auto met Spaans kenteken
 • Belastingaangifte doen
 • Sociale Zekerheid
 • Telefoon- en internet aansluiting
 • Mobiel telefoon contract
 • Elektriciteit, gas, water
 • etc.

STAPPENPLAN – NIE NUMMER SPANJE

Het stappenplan bestaat uit het volgende:

 1. Afspraak maken online
 2. Formulier EX-15 invullen en uitprinten/opslaan
 3. Formulier 790-012 invullen en uitprinten/opslaan en de leges betalen bij de bank
 4. Geldig paspoort of identiteitskaart meenemen en een/twee kopieën maken
 5. Neem een/twee paspoortfoto’s mee (al is dat niet verplicht maar je weet maar nooit)
 6. Vergeet niet dat je een reden moet opgeven voor de NIE aanvraag

1. Afspraak maken

In Spanje moet het NIE worden aangevraagd bij het bevoegde Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía of CNP) naargelang de gemeente waarin je woont of waar dit kantoor gevestigd is. Via deze website van de ‘Sede electrónica’ kun je de gegevens invullen en ook uit een CNP kiezen.

Stap 1: Kies uit de provincie waar je een NIE wilt aanvragen en klik op Aceptar.

Stap 2: Kies daarna waarvoor je de afspraak wilt maken, in dit geval: ‘Policia-Asignación de NIE’ en klik op Aceptar.

Stap 3: Daarna zie je op een pagina de voorwaarden (requisitos) en de documentatie/papieren (documentación a aportar) die je mee moet nemen. Klik onderaan op Entrar.

Stap 4: Vul vervolgens jouw gegevens in door voor ‘Pasaporte’ te kiezen waarna een waarschuwing (in grijs vlak) laat zien dat de namen correct dienen te zijn en het paspoortnummer zonder spaties ingevuld moet worden. Vul voor- en achternaam/namen in, het geboortejaar, nationaliteit (Holanda/Bélgica) en bevestig de spamcontrole. Klik op Aceptar.

Stap 5: Op de volgende pagina is jouw naam en paspoortnummer te zien en heb je vier opties: Solicitar cita (afspraak maken); Consultar citas Confirmadas (bevestigde afspraken bekijken); Anular cita (afspraak annuleren); Salir (pagina verlaten). Kies voor Solicitar cita.

Stap 6: Op deze pagina kun je het Commissariaat van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) kiezen. Klik op Siguiente.

Stap 7: Vul een telefoonnummer in, een e-mailadres en herhaal dat e-mailadres. Dat e-mailadres is belangrijk want daar ontvang je een bevestiging van de afspraak. Klik op Aceptar.

Stap 8: Kies een gewenste datum en tijd en klik op Siguiente. Het kan echter voorkomen dat er niet genoeg vrije tijden zijn of dat een kantoor tijdelijk is gesloten. In dat geval kun je een andere CNP kiezen. Als dat uiteindelijk gelukt is klik dan op Siguiente.

Stap 9: Je ziet nu een overzicht van alle ingevulde gegevens en de informatie over de afspraak zoals de locatie van de CNP, de datum, de tijd en de balie waar je moet zijn. Als dat goed is vink dan ‘Estoy conforme con la información mostrada en pantalla’ en ‘Deseo recibir un correo electrónico con los datos de mi cita en la dirección que he proporcionado’ aan waarmee je zegt dat je akkoord bent met de informatie en dat je bevestigt dat je een bevestigingsmail wilt ontvangen. Klik daarna op Confirmar.

Stap 10: Je hebt de afspraak bevestigd en ziet bovenaan een groot nummer staan (Nº de Justificante de cita). Je ontvangt ook een e-mail ter bevestiging maar om zeker te zijn maak een foto of screenshot van deze pagina en/of schrijf het nummer op.

2. Formulier EX-15

Op de officiële website van de Spaanse Ambassade staat in het Nederlands omschreven wat men dient te doen om een NIE-nummer aan te vragen. Ten eerste dien je het formulier EX-15 in te vullen en ondertekenen. Dat formulier is HIER te downloaden. Men accepteert alleen dit formulier en geen andere aangepaste niet-officiële versies. Neem tenminste twee of beter nog drie kopieën mee.

Bij kopje 1) Datos del extranjero/a moet je de volgende gegevens invullen.

Pasaporte = paspoort

1er Apellido = eerste achternaam (zoals vermeld in paspoort)

2e Apellido = tweede achternaam (indien van toepassing)

Nombre = voornaam of voornamen (zoals vermeld in paspoort)

Sexo = H (hombre = man) / M (mujer = vrouw)

Fecha de nacimiento = geboortedatum (dag/maand/jaar); Lugar = geboorteplaats; País = geboorteland (invullen met Holanda of Bélgica of…). Datum moet altijd tweecijferig zijn (bv. 01 of 25).

Nacionalidad = nationaliteit (invullen met Holandés of Belga of…)

Estado Civil = burgerlijke staat, kiezen uit Soltero (single); Casado (getrouwd); Viudo (weduwe/weduwnaar); Divorciado (gescheiden); Separado (uit elkaar)

Nombre del padre = voornaam vader; Nombre de la madre = voornaam moeder

Domicilio de residencia = woonadres; N = nummer; Piso = verdieping

Localidad = woonplaats; C.P. = postcode; Provincia = provincie

Teléfono Móvil = mobiele telefoonnummer; E-mail = e-mailadres

Representante legal = legale vertegenwoordiger met DNI/NIE/PAS en Titulo

Kopje 2) hoeft alleen ingevuld te worden als de persoon die de NIE aanvraagt anders is dan de persoon in kwestie.

Kopje 3) dient men een adres in te vullen dat gebruikt wordt voor correspondentie. Dat is in de meeste gevallen hetzelfde adres als bij kopje 1)

Bij kopje 3) moet je CONSIENTO aanvinken om informatie en correspondentie via de e-mail te ontvangen (dat heeft met de privacywet te maken)

Op de tweede pagina moet je bij kopje 4) bij 4.1 aanvinken ‘NÚMERO DE INDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE) of in een ander geval CERTIFICADO als resident of niet-resident.

Bij 4.2 MOTIVOS vink je als reden voor aanvraag aan ‘Por intereses económicos’ of ‘Por intereses profesionales’ of ‘Por intereses sociales’ of je vult iets anders in bij ‘Especificar’.

Bij 4.3 LUGAR DE PRESENTACIÓN moet je de plaats waar je het formulier presenteert aanvinken. Je kunt kiezen uit ‘Oficina de Extranjería’ (kantoor voor buitenlanders) of ‘Comisaria de Policia’ (CNP/politie in Spanje) of ‘Oficina Consular’ (ambassade/consulaat).

Bij 4.4 SITUACIÓN EN ESPAÑA ofwel de woonsituatie in Spanje vink je aan ‘Estancia’ (kort verblijf) of ‘Residencia’ (resident of lang verblijf).

Daarna dien je nog de plaatsnaam waar het formulier is ingevuld en de datum te vermelden.

Print het formulier uit (in twee/drievoud) en plaats je handtekening. Sla voor de zekerheid een PDF op

3. Formulier 790-012 

Je moet ook een ingevuld en ondertekend formulier 790-012 hebben. Dit is een formulier dat je moet meenemen naar een bank om de verschuldigde leges (9,64 euro in 2019) te betalen (Las tasas por la asignación de Número de Identidad de Extranjero).

Dat formulier is HIER online al in te vullen waarna je een kopie kunt printen op A4-formaat of op kunt slaan als PDF. 

 

STAP 1: Bij N.I.F./N.I.E vul je het paspoort nummer (zonder spaties) in (want de NIE heb je nog niet en de NIF is voor de Spanjaarden).

Bij Apellidos y nombre vul je de achternaam/namen en voornaam/namen in of razón social als het voor een bedrijf is.

Bij Domicilio en Tipo de vía is calle (straat), plaza (plein) etc.; Nombre de la vía pública is de straatnaam; Núm is huisnummer; Escalera, Piso, Puerta zijn toevoegingen zoals trap, verdieping, deur etc. Teléfono is het telefoonnummer.

Bij Municipio vul je de naam van het dorp/stad in; bij provincia de provincie; bij Código Postal het postcodenummer. 

Met het volgende kopje ‘Autoliquidación’ hoef je niets te doen en kun je meteen naar beneden gaan om voor ‘Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado’ te kiezen.

Bij ‘Declarante’ moet je de stad/dorp invullen en een datum kiezen (die als het goed is reeds ingevuld staat).

Bij ‘Ingreso’ zie je bij ‘Importe euros’ het bedrag staan dat je dient te betalen bij de bank. In dit geval (NIE) is dat 9,64 euro. Bij ‘Forma de pago’ vink je ‘En Efectivo’ wat contant betalen betekent aan.

Vul ter spamcontrole de code in en klik op ‘Descargar impreso rellenado’ om het formulier te printen of als PDF te downloaden.

4. Paspoort of Identiteitskaart

Verder moet je een geldig Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitskaart meenemen en (belangrijk) een kopie daarvan. Voor de zekerheid kun je altijd het beste twee of drie kopieën meenemen van alles.

5. Pasfoto’s

Weliswaar staat het niet bij de officiële informatie maar voor de zekerheid kun je het beste een of twee pasfoto’s meenemen.

6. Reden voor een NIE

Je moet ook aangeven waarom je een NIE-nummer wilt hebben, dus aangeven wat de reden is. Dat kan bijvoorbeeld een (voorlopig) koop- of huurcontract zijn, een arbeidscontract of een andere reden.  

Als je alle stappen hebt doorlopen en je succesvol je NIE-nummer hebt aangevraagd zal het 5 dagen duren voordat je de NIE kunt ophalen. Of dat van de vijf dagen klopt is nog maar af te vragen want het kan ook langer duren. Om je NIE op te halen bij de CNP/politie hoef je geen afspraak te maken.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat je meteen een NIE-nummer krijgt.

Links:

Nederlandse Makelaar in Altea

Als u op zoek bent naar een woning in Altea of ​​de omgeving, dan zijn wij de nederlandse makelaars in Altea die u zoekt. Lees meer over Altea Moraira Villas.

Nederlandse Makelaar in Moraira

Als u op zoek bent naar een woning in Moraira of de omgeving, dan zijn wij uw go-to makelaars in Moraira. Lees meer over Moraira Invest Group.

CALL US

w

WHATSAPP

EMAIL US